Blog


Groeicultuur bij Jent Bijlstra Installatiebdrijf

Transformatie van zijn bedrijfsvoering
16 maart 2017

Onlangs bracht ik met twee collega’s van GLN-NL & GearTime een werkbezoek bij Jent Bijlstra van Bijlstra installaties in Dokkum. Vanuit grote bewondering en nieuwsgierigheid had ik dit werkbezoek bij hem aangevraagd om hem te interviewen over zijn wijze van bedrijfstransformatie.
Jent heeft namelijk, in een zeer traditionele wereld van de bouw en installatiebedrijven, het roer faliekant omgegooid: Van top-down organisatie naar een organisatie waarin plaats is voor cultuurverandering en de ontwikkeling van iedereen binnen het bedrijf.

Wat heeft Jent gedaan?
Na een periode van bewustwording dat het roer écht om moest in verband met de crisis, het gevoel van ‘met de rug tegen de muur’: Hoe ver moet de crisis gaan voor je weet dat je daadkrachtig moet handelen en transformeren? Doordat ‘alle poten onder je vandaan gezaagd’ worden op emotioneel, financieel én zakelijk terrein, kwam de noodzaak bovendrijven om alles om te draaien: of omvallen of nieuwe inzichten en daarnaar handelen.

Vanuit deze bewustwording heeft Jent een groot voorbeeld gevonden in Ricardo Semler met zijn zogenaamde Semcostijl, wist Jent een koers te vinden en te vertrouwen in dit kompas door:
- Een training te volgen bij Arpa
- Interne inventarisatie wie is het meest betrokken op het werk, wie het minste?
- medewerkers te coachen tot Leanmethode
- Met zelfvertrouwen & zelfleiderschap van de medewerkers als speerpunt
- De bedrijfsprocessen zo aan te sturen dat er minder stress is
- Men eerder klaar is met het werk
- De mens centraal te stellen in het bedrijf
- Klantwaarde toe te voegen door verspilling uit zijn organisatie te halen

Met als opbrengst:
- Een zeer bevlogen eigenaar Jent Bijlstra
- Medewerkers die enthousiast zijn in het zelf verantwoordelijkheid nemen voor bijvoorbeeld het inrichten van de werkplaats, magazijn
- De werkprocessen veel efficiënter zijn ingericht
- Er veel meer ontspanning en plezier in het werk is
- Vergroting van het zelfvertrouwen bij medewerkers


Mieke Bouwens Oostvogel

Top