Train de trainer


Beschrijving training

Het vak van Skillslab-trainer en coach
Wil je de elementaire technieken van het trainen onder de knie krijgen en ben je toe aan plezier en verdieping binnen je vak?
Een Skillslab-trainer is in staat vaardigheidstrainingen op een aansprekende wijze te presenteren. De trainer ontlokt met behulp van dynamische werkvormen succeservaringen. Door trainingen te geven met het inzetten van trainingsacteurs, worden de cursisten op een interactieve manier uitgedaagd om uit de comfortzone te stappen. Op deze wijze krijgt men een spiegel voorgezet, waarin veiligheid gewaarborgd wordt en men optimaal kan leren en oefenen.

Als Skillslab-trainer ben je in staat om alle voorkomende gedragsdilemma’s voor het voetlicht te brengen en heb je géén saai werk. Tegelijkertijd wordt er veel van je verwacht: Zowel qua verbinding leggen, leerproces aansturen, procesbegeleiding, groepsdynamica, vak- & mensenkennis als scenario-denken.

Beschrijving Opleiding
Tijdens deze 16 daagse opleiding staat het juiste model bij de juiste doelgroep kiezen en het uitvoeren centraal. Binnen de Skillslabmethode werk je als trainer nauw samen met een trainingsacteur, met als hoofddoel een optimaal leerklimaat te scheppen voor cursisten.
Dit krijgt concreet vorm door de juiste werkvorm af te stemmen op het trainingsdoel én op de persoonlijke leerdoelen van de cursist. Dit vraagt van jou als trainer; sensitiviteit, timing, moed, interview-vaardigheden, creativiteit, improvisatievaardigheden en óók kennis van verschillende trainingsmodellen.

Wat je leert:

Wat houdt ervarend leren in?
Didactische uitgangspunten van Skillslab: De vijf stappen van het ervarend leren
Hoe bouw je een trainingsprogramma op?
Werkvormen en trainingsmodellen, gespreksmodellen encasussen schrijven
Hoe bereid je cursisten voor op het werken met Skillslab?
Aansluiten bij leerstijlen en niveau
Met welke scenario’s houd je rekening?
Aansturen leerdoelen: Gedrag ontlokken en belonen
Hoe inventariseer je persoonlijke leerdoelen?
Veiligheid waarborgen: met plezier en (ont)spannend leren
Hoe krijg je deelnemers uit hun comfortzone?
Hoe werkt de successpiraal?
Welke werkvormen zet je wanneer in?
Vormgeven van opdrachten en rollen
Werken met een uitvraag-casus
Bewustwordings-vormen inzetten?
Een helicopterview ontwikkelen
Hoe werk je aan willen en motivatie?
Welke interventies kun je inzetten bij lage motivatie?
Zelf spelen of acteur inzetten?
Tegenspel bieden aan de acteur (samen optreden)
Hoe zet je zelf een rol neer of zet je een trainingsacteur in?
Voorbereiding&briefen van de trainingsacteur
Aansturing trainingsacteur: voor- tijdens en na de simulatie?
Nabespreken van de simulaties
Feedback & feed-forward van de peers, de trainer | en de trainingsacteur
Hoe stem je af op het niveau van de deelnemers?
Samenwerken en taakverdeling docent en trainingsacteur
Ethiek van de trainer


Opbrengst
- Vakmanschap in ervarend leren; Didactiek van de SKILLSLAB-methode
- Intakegesprek voeren & draaiboek maken
- Trainersvaardigheden & presenteren
- Werkvormen & psychologische trainingsmodellen, gespreksmodellen
- Hoe laat je vaardigheden beklijven? Maximaal rendement uit de training halen
- Motivatie, plezier in leren, successen creeren en omgaan met weerstand
- Zuiver waarnemen, feedback, feed-forward & evalueren
- Online trainingen geven en organiseren
- Certificering en assessments

Onze 16-daagse Trainers Opleiding bestaat uit:

- 8 modulen in 8 trainingsdagen
- 2 coachdagen live of online uitgevoerd in 8 weken á 2 uur
- 2 intervisie zelf inplannen met peers bv in 2 of 4 bijeenkomsten
- 4 stagedagen zelf inplannen bij externe trainer, zelf proefgroep opzetten of bij interne trainer Mieke (er zijn slecht twee stageplaatsen beschikbaar).

Modules:
De modules lopen gedeeltelijk samen met de Verdiepingsopleiding voor trainingsacteurs.

Trainers

Mieke bouwens en verschillende gastrainers & acteurs

Doelgroep
Deze training op HBO niveau is bedoeld voor professionals die hun vakkennis en vaardigheden willen overdragen aan trainees. Trainers in spé die zich willen bekwamen in verschillende methodieken, psychologische trainingsmodellen en vaardigheden zoals het inzetten van een trainingsacteur. Trainingsacteurs die zich willen bekwamen in het vak van trainer.

Mocht je vragen hebben over het instromen in de opleiding, kun je een vrijblijvend intake gesprek aanvragen bij Mieke Bouwens.

Locaties
De opleiding wordt gegeven op schitterende en inspirerende locaties in Leeuwarden of omgeving.

Certificering
Na de training en stage ontvangen de deelnemers het certificaat van SKILLSLAB-TRAINER.

Opleidingsbureau Mieke Bouwens is CRKBO geregistreerd.

Kosten en data

Planning
Zestien daagse opleiding inclusief stage, intervisie en coaching. Start 12 maart 2024

Friesland of op locatie 2024

- 8 modulen in 8 trainingsdagen door trainer Mieke en gasttrainers & gastacteurs
- 2 coachdagen live of online uitgevoerd in 8 weken á 2 uur door Mieke
- 2 intervisie zelf inplannen met peers bv in 2 of 4 bijeenkomsten
- 4 stagedagen zelf inplannen bij externe trainer, zelf proefgroep opzetten of bij interne trainer.

Dag 1 dindsdag 19 september opleidingsdag
plus 1e coachgesprek van 2 uur in tussenliggende week

Dag 2 dinsdag 3 oktober opleidingsdag
plus 2e coachgesprek van 2 uur in tussenliggende week

Dag 3 dindsdag 24 oktober opleidingsdag
plus 3e coachgesprek van 2 uur in tussenliggende week

Dag 4 dindsdag 7 november opleidingsdag
plus 4e coachgesprek van 2 uur in tussenliggende week

Dag 5 dindsdag 21 november opleidingsdag
plus 5e coachgesprek van 2 uur in tussenliggende week

Dag 6 dindsdag 12 december opleidingsdag
plus 6e coachgesprek van 2 uur in tussenliggende week

Dag 7 dindsdag 19 december opleidingsdag
plus 7e coachgesprek van 2 uur in tussenliggende week

Dag 8 dinsdag 30 januari 2024 opleidingsdag
plus 8e coachgesprek van 2 uur in tussenliggende week

Investering

De investering € 3950,= pp voor deze zestiendaagse opleiding inclusief training, coaching, stagebegeleiding, catering en werkmateriaal. Geen bijkomende kosten.
Meld je dus vandaag nog aan!

DUO Inschrijving met 25% reductie
Bij inschrijving van twee personen geldt er voor de vakopleiding een aantrekkelijke reductie van 25%. De factuur wordt verstuurd naar de hoofdinschrijver, laat bij inschrijving graag in opmerkingen de gegevens van de tweede inschrijver achter. In plaats van € 3950,= investeerd ieder €2962,50.

Locatie
De training wordt gegeven op de schitterende locaties rond Leeuwarden. Bij kleine groepen de inspirerende locatie in Giekerk. Voor organisaties kunnen wij ook op locatie werken.

Studiebelasting

Contacturen is 80 uur exclusief stage en intervisie

Stage, stagevoorbereiding en intervisie 120 uur

Studiebelasting  gemiddeld 80 uur voor het lezen van readers en het maken van opdrachten

Totaal 280 uur

Doelgroep en Programma

Doelgroep
Trainingsacteurs die zich willen bekwamen in het trainersvak                                                                                                                            Zelfstandige trainers
Docenten beroepsonderwijs MBO & HBO & universitair
Skillslabdocenten

Didactisch
Onderwijskundige methodieken van de Skillslabmethode van de Universiteit Maastricht, uit de theaterwereld & improvisatiewereld.
Verder veel oefenen | doen | beleven | ondergaan | presentaties | sessies feedback & feed-forward | reflecties.

Locatie
De training wordt gegeven op de schitterende locatie in Leeuwarden. Bij kleine groepen de inspirerende locatie in Giekerk.

Omvang
Zestien dagen 10.00 tot 16.00 uur

Inschrijven

Mieke Bouwens is CRBKBO geregistreerd en gecertificeerd
Opleidingsbureau Mieke Bouwens is CRKBO geregistreerd en gecertificeerd. Derhalve bieden wij een BTW-vrije offerte & factuur.
Top