Workshop Psychiatrische vragen spelen


Workshop

Er is terugkerend veel vraag bij acteurs en trainers naar het uitbeelden van allerlei psychiatrische hulpvragen door acteurs tijdens trainingen.
De workshop heeft als doel om het gedrag van de ‘cliënt’ zo levensecht mogelijk neer te zetten zodat professionals -in opleiding- veilig kunnen oefenen cq tijdens assessments. Er wordt zowel met gedrag, gespreksmodellen als interventies geoefend.

Aan bod komen:
1. Verschillende psychiatrische ziektebeelden, de gespreksvaardigheden en interventies
2. Verschillende benaderingswijzen en modellen
3. Helikopterview van de trainingsacteur waaronder persoonlijke leervraag uitvragen; gedrag ontlokken en belonen; feedback en feedforward geven
4. Samenspel van trainingsacteur en trainer
5. Spelen voor de camera en het bedienen van de camera
6. Spelen en de rol tijdens een assessement
7. Voor trainingsacteurs de mogelijkheid om stage te lopen bij UMCG

Programma:
13.00 Inloop en welkom
13.30 Start programma

Opening groeps & casusindeling
Workshop 1, 2, 3 en 4 carousel
Opbrengst

17.00 Netwerkborrel
17.30 Einde

Doelgroep:
Trainingsacteurs & trainers die werken in de branche van de geestelijke gezondheidszorg
Iedereen die nieuwsgierig op het werk te maken heeft met psychiatrische casus

Branche:
Geestelijke gezondheidszorg

Investering:
De investering is € 55,- per middag en €90,- voor 2 middagen inclusief drankjes.
Voor (ex-) cursisten van Opleidingsbureau Mieke Bouwens € 35,- of 60,- voor 2 middagen inclusief drankjes.
De inschrijving is definitief zodra het bedrag is overgemaakt. Banknummer NL76RABO0147.56.64.36 ten name van A.G.M. Bouwens.

Workshops:
Vrijdag 17 mei Psychiatrische vraagstukken spelen en aansturen.
Vrijdag 11 oktober Tem je krokodillen door acteren.

Bij aanmelding graag een bericht achterlaten dat het om het workshop-pakket gaat en of u ex-deelnemer bent.

Inschrijving kan via het inschrijfformulier hiernaast. Facturen voor workshops worden niet automatisch verzonden, wanneer een factuur gewenst is horen wij het graag.
Zodra de betaling binnen is, is de inschrijving definitief.

We hopen je van harte te ontvangen,

Hartelijke groet Team Mieke Bouwens

Inschrijven

Mieke Bouwens is CRBKBO geregistreerd en gecertificeerd
Opleidingsbureau Mieke Bouwens is CRKBO geregistreerd en gecertificeerd. Derhalve bieden wij een BTW-vrije offerte & factuur.
Top