MINI Tutorial

Iedere week posten wij voor onze lezers en site bezoekers een 'Mini-Tutorial’ over een actueel onderwerp. Met deze Learning Bites hopen we een steentje bij te dragen aan een leven lang leren.


SkillsLab à la Mieke - Les 5

De persoonlijke ontwikkeling lift mee op diens professionele ontwikkeling

Welkom bij les 5 van de MINI Tutorial: De vijf uitgangspunten van de *SKILLS-labmethode à la Opleidingsbureau Mieke Bouwens.

DE PERSOONLIJKE ONTWIKKELING LIFT MEE OP DIENS PROFESSIONELE ONTWIKKELING

Herkenbaar?

Dat wanneer je een training volgt, je competenties ontwikkelt die je van de werkvloer ook in privé situaties prima kunt toepassen? Dat wanneer je net een moedig gesprek hebt gevoerd, het je gemakkelijker afgaat om een klacht in te dienen bij de lokale supermarkt? Dat wanneer je door een training in scenario’s leert denken, dit al snel toepast op zowel professioneel en persoonlijk vlak?

Hieronder volgen adviezen hoe de persoonlijke ontwikkeling zoveel mogelijk mee kan liften op de professionele ontwikkeling.

De motivatiefase is uitermate geschikt binnen SkillsLab om te ondervinden waar persoonlijke en professionele ontwikkeling elkaar ontmoeten en overlappen.

Zet in op profesionele ontwikkeling met persoonlijke motivatie.

Help cursisten bij de bewustwording van hun intrinsieke motivatie, waarbij de persoonlijke en de professionele ontwikkeling een grote drijfveer is.

Zet in op zelfreflectie en stimuleer zelfleiderschap

Laat successen beleven, dat stimuleert passievol leren en zorgt dat cursisten met geschudde veren de training verlaten.

Volg de Workshop Acteren om problemen te tackelen

 

We hopen dat je het leuke en leerzame tutorial vindt. Nieuwsgierig naar voorgaande MINI-tutorials, scrol dan naar beneden.

Hartelijke groet,

Mieke Bouwens

*De Skillslabmethode UniMaas en HogeSchool Nijmegen-Arnhem

*Wildlife foto's van natuurmonumenten

Agenda

Basisopleiding Trainingsacteur

Leeuwarden & 's-Hertogenbosch
8 daagse  Start op 12 maart Leeuwarden 2024 Friesland-Giekerk Lees verder         meer informatie

Verdiepingsopleiding Trainingsacteur

Leeuwarden
8-daagse Verdiepingstraining voor trainingsacteurs.  Start op 19 september 2023  Lees verder                                              meer informatie

Inspirerende workshops

Diverse locaties
- Workshop Creatief denken met de Denkhoeden van de Bono - Workshop Probleemgesprekken tackelen in de advocaten praktijk en medische praktijk - Workshop Sleutels tot positief denken - Workshop Sumi-e Japans inktschilderen   meer informatie

Excellent Onderhandelen

Meerdere data mogelijk - op aanvraag Lees verder   meer informatie

MINI Tutorial

Iedere week posten wij voor onze lezers en site bezoekers een 'Mini-Tutorial’ over een actueel onderwerp. Met deze Learning Bites hopen we een steentje bij te dragen aan een leven lang leren.


SkillsLab a la Mieke - Les 4 Zonder oefening geen beheersing

Zonder oefening geen beheersing

Welkom bij les 4 van de MINI Tutorial: De vijf uitgangspunten van de *SKILLS-labmethode à la Opleidingsbureau Mieke Bouwens.

ZONDER OEFENING GEEN BEHEERSING

Herkenbaar?
Wanneer je een slecht nieuwsgesprek moet voeren, dat je het gesprek alsmaar uitstelt? Of wanneer je in een ongemakkellijk gesprek de boodschap zoveel mogelijk ontwijkt? Of tijdens het gesprek 'The hang yourself method' toepast?

Hieronder geven we je de opbrengst van het oefenen:
Oefenen kan met trainingsacteurs maar ook met collega's, vrienden en familie.
 

Door oefening komen aangeleerde deelvaardigheden samen, waardoor je behendigheid op een hoger plan brengt.

Door oefening met peers vermijd je kokervisie.

Door oefening interneer je nieuwe vaardigheden, zo voorkom je handelingsverlegenheid.

Door te oefenen met feedback, feedforward en reflectie, treed je uit gebaande paden.

Door oefening word je niet alleen een betere versie van jezelf, maar collega's en klanten kunnen op je vertrouwen en volgen je graag in je bekwaamheid.

Aanbeveling: Oefen niet alleen gericht op competenties maar varieer met dynamische werkvormen.

We hopen dat je het leuke en leerzame tutorial vindt en blijft oefenen. Nieuwsgierig naar voorgaande MINI-tutorials, scrol dan naar beneden. Volgende week volgt les 5 van SkillsLab à la Bouwens!

Hartelijke groet,

Mieke Bouwens

*De Skillslabmethode UniMaas en HogeSchool Nijmegen-Arnhem

*Tekeningen door Gert-Jan Oosting

Agenda

Basisopleiding Trainingsacteur

Leeuwarden & 's-Hertogenbosch
8 daagse  Start op 12 maart Leeuwarden 2024 Friesland-Giekerk Lees verder         meer informatie

Verdiepingsopleiding Trainingsacteur

Leeuwarden
8-daagse Verdiepingstraining voor trainingsacteurs.  Start op 19 september 2023  Lees verder                                              meer informatie

Inspirerende workshops

Diverse locaties
- Workshop Creatief denken met de Denkhoeden van de Bono - Workshop Probleemgesprekken tackelen in de advocaten praktijk en medische praktijk - Workshop Sleutels tot positief denken - Workshop Sumi-e Japans inktschilderen   meer informatie

Excellent Onderhandelen

Meerdere data mogelijk - op aanvraag Lees verder   meer informatie

MINI Tutorial

Iedere week posten wij voor onze lezers en site bezoekers een 'Mini-Tutorial’ over een actueel onderwerp. Met deze Learning Bites hopen we een steentje bij te dragen aan een leven lang leren.


SkillsLab a la Mieke - Les 3

Integreer tijdens een leerproces de volgende elementen: Cognitief, psycho-sociaal, motorisch en emotioneel

Opleidingsbureau Mieke Bouwens gebruikt graag de krokodil en de uil als symbool.
De krokodil acteert in een nanoseconde vanuit ‘angst’ en is gericht op veiligheid. De uil gebruikt haar wijsheid, mensenkennis en reflecteert op zichzelf alvorens te handelen.

Welkom bij les 3 van de MINI Tutorial: De vijf uitgangspunten van de *SKILLS-labmethode a la Opleidingsbureau Mieke Bouwens.

*De Skillslabmethode UniMaas en HogeSchool Nijmegen-Arnhem

INTEGREER TIJDENS EEN LEERPROCES ALTIJD DE VOLGENDE GEBIEDEN:
►COGNITIEF
►PSYCHO-SOCIAAL
►MOTORISCH
►EMOTIONEEL

Herkenbaar?
Wanneer je fietst je nog niet altijd weet te manoeuvreren in het verkeer van een onbekende stad? Of wanneer je de theorie van een rijbewijs hebt behaald nog in de verste verte niet kunt auto rijden?

Binnen de SkillsLab methode a la Opleidingsbureau Mieke Bouwens geldt dat de volgende 4 elementen geïntegreerd worden tijdens het leren. Wanneer deze elementen ingezet worden in toepasselijke werkvormen zal de kennis goed beklijven en zal men uitgedaagd worden op ieder niveau zich te ontwikkelen.
Hieronder leggen we het belang van van de integratie van deze gebieden binnen het leren kort en krachtig uit:

COGNITIEF
Het cognitief leren is kennis opdoen via het hoofd, zie het als de meest voor de hand liggende manier om theoretische kennis op te doen. Dit betekent echter niet dat men direct in staat is deze kennis toe te passen in praktijk en met de juiste professionaliteit. Kennis omvat echter maar een klein onderdeel van je competenties. Voor de ontwikkeling van je competenties hebben we de onderstaande gebieden nodig.

PSYCHO-SOCIAAL
Een belangrijk onderdeel binnen het leren is het kunnen anticiperen op psycho-sociaal vlak. Hiermee komen onder ander deze kernwoorden aan bod; empathie, inleven in een andere cultuur, rekening houden met emoties en het uiteindelijk handelen naar de situatie.
Als simpel voorbeeld geef ik graag een verkeerssituatie weer: Wanneer je op de fiets voorrang hebt maar ziet dat er een jonge knul met zijn auto komt aan-racen, is jouw psycho-sociale kennis van levensbelang. Wanneer je alleen cognitief handelt neem je voorrang, maar psychosociaal besluit je toch maar te stoppen.

MOTORISCH
Onder dit gebied valt de gehele non-verbale taal inclusief je intonatie. Dit onderdeel geeft versterking binnen je werkelijk handelen door je fysiek. Het vlot mee bewegen, je timing en anticipatie binnen de praktijk. Bijvoorbeeld het soepel geven van een injectie bij medisch beroepen geeft weer dat je de nodige kennis neurologisch verwerkt hebt en uit kunt voeren in een complexiteit van handelen. Dit voorkomt het men cognitieve kennis, staccato reproduceert op de werkvloer. Je kennis eigen maken en afstemmen op je collega’s of klanten kan dan een verschil maken van dag en nacht.

EMOTIONEEL
Binnen het leren kunnen emoties zorgen voor verwondering, nieuwgierigheid en exploratie waardoor het leren een enorme boost krijgt. Maar emoties kunnen ook zorgen voor stagnatie. Wanneer men bijvoorbeeld door faalangst last heeft van handelingsverlegenheid, zorgt de bewustwording dat je tijdens het leren uit je comfortzone durft te stappen en leert te stretchen.

Veel van bovenstaande elementen overlappen en kunnen in verschillende dynamische & interactieve werkvormen bijgebracht worden. Het is een kijkje achter de schermen waarvan we hopen dat het bijdraagt aan een leven lang leren!

Voor 2018 was dit de laatste tutorial, we hopen dat je het een leuk en leerzaam vond.
Een schitterend uiteinde toegewenst en veel leerplezier voor 2019!


Mieke Bouwens

Agenda

Basisopleiding Trainingsacteur

Leeuwarden & 's-Hertogenbosch
8 daagse  Start op 12 maart Leeuwarden 2024 Friesland-Giekerk Lees verder         meer informatie

Verdiepingsopleiding Trainingsacteur

Leeuwarden
8-daagse Verdiepingstraining voor trainingsacteurs.  Start op 19 september 2023  Lees verder                                              meer informatie

Inspirerende workshops

Diverse locaties
- Workshop Creatief denken met de Denkhoeden van de Bono - Workshop Probleemgesprekken tackelen in de advocaten praktijk en medische praktijk - Workshop Sleutels tot positief denken - Workshop Sumi-e Japans inktschilderen   meer informatie

Excellent Onderhandelen

Meerdere data mogelijk - op aanvraag Lees verder   meer informatie

MINI Tutorial

Iedere week posten wij voor onze lezers en site bezoekers een 'Mini-Tutorial’ over een actueel onderwerp. Met deze Learning Bites hopen we een steentje bij te dragen aan een leven lang leren.


SkillsLab a la Opleidingsbureau Mieke Bouwens - Les 2

Stel klanten niet bloot aan ongeoefende medewerkers

Welkom bij les 2 van de MINI Tutorial: De vijf uitgangspunten van de *SKILLS-labmethode a la Opleidingsbureau Mieke Bouwens.

*De Skillslabmethode UniMaas en HogeSchool Nijmegen-Arnhem

STEL KLANTEN NIET BLOOT AAN ONGEOEFENDE MEDEWERKERS

Herkenbaar
Wanneer je een arts bezoekt, veel van de informatie verloren gaat door vakterminologie? Of wanneer je niet durft door te vragen bij een kundig iemand, omdat je anders denkt een flater te slaan?

Of wanneer je jezelf verliest uit enthousiasme over een specialistisch onderwerp en de andere partij wat verloren staat te luisteren? Of dat je ervan uitgaat dat een collega of klant wel begrijpt wat je bedoeld?

Hieronder geven we graag tips om te zorgen dat klanten niet worden bloot gesteld aan ongeoefende medewerkers:

Laat medewerkers alvorens oefenen in een veilige omgeving waarbij gespiegeld wordt door bijvoorbeeld trainingsacteurs

Creëer tijdens het oefenen een sfeer van openheid en kwetsbaarheid

Laat medewerkers verlangen naar leren en laat inzien dat er winst valt te halen voor zichzelf en het bedrijf

Focus op de communicatie, taalkeuze en vakinhoudelijke kennis en om deze zo klantvriendelijk te kneden

Geef feedback en feedforward om tot zelfreflectie te komen

Vang handelingsverlegenheid op door te oefenen

Volg een workshop Taming your crocodiles van Growth Leaders Network Nederland

We hopen dat je het leuke en leerzame tutorial vond. Al nieuwsgierig naar de volgende MINI-tutorial? Volgende week volgt les 3 van SkillsLab a la Bouwens!

Hartelijke groet,

Mieke Bouwens

Agenda

Basisopleiding Trainingsacteur

Leeuwarden & 's-Hertogenbosch
8 daagse  Start op 12 maart Leeuwarden 2024 Friesland-Giekerk Lees verder         meer informatie

Verdiepingsopleiding Trainingsacteur

Leeuwarden
8-daagse Verdiepingstraining voor trainingsacteurs.  Start op 19 september 2023  Lees verder                                              meer informatie

Inspirerende workshops

Diverse locaties
- Workshop Creatief denken met de Denkhoeden van de Bono - Workshop Probleemgesprekken tackelen in de advocaten praktijk en medische praktijk - Workshop Sleutels tot positief denken - Workshop Sumi-e Japans inktschilderen   meer informatie

Excellent Onderhandelen

Meerdere data mogelijk - op aanvraag Lees verder   meer informatie

MINI Tutorial

Iedere week posten wij voor onze lezers en site bezoekers een 'Mini-Tutorial’ over een actueel onderwerp. Met deze Learning Bites hopen we een steentje bij te dragen aan een leven lang leren.


SkillsLab à la Opleidingsbureau Mieke Bouwens - Les 1

De regie ligt bij jezelf

Welkom bij een nieuwe MINI-Tutorial van Opleidingsbureau Mieke Bouwens, waarin we hopen een steentje bij te kunnen dragen aan een leven lang leren!

Deze week boren we weer uitdagende onderwerpen aan: De vijf uitgangspunten van de *SKILLS-labmethode bewerkt voor alle branches door Opleidingsbureau Mieke Bouwens.
Per week zullen we één uitgangspunt behandelen met handige learningbites, waardoor deze MINI-Tutorial uit een reeks van vijf zal bestaan.

*De Skillslabmethode UniMaas en HogeSchool Nijmegen-Arnhem

DE REGIE LIGT BIJ JEZELF

Herkenbaar?
Dat wanneer je faalangst de kop op steekt, het leren als een moeizame opgave voelt. Of wanneer je voorheen al mindere resultaten hebt geboekt binnen een leerproces, er een blokkade ontstaat zodra een herkenbaar onderwerp weer aan de orde komt? Of medewerkers het als een straf zien om weer een interne scholing bij te wonen?

Hieronder geven we graag tips om je gedreven te blijven ontwikkelen:

Wanneer je zelf het gevoel hebt dat je de regie hebt over je eigen ontwikkeling, werkt dat motivatie verhogend

De intrinsieke motivatie is het meest belangrijke voertuig om te leren

Gebruik zelfreflectie en laat zelfleiderschap zien

Succesen (laten) beleven, om zo ook de faalangst de kop in te drukken

Kom uit je comfortzone, ga op zoek naar een uitdaging en durf te stretchen

Wanneer je anderen uitnodigt om te leren, koers op intrinsieke motivatie en veilig leren door bijvoorbeeld van het inzetten van een trainingsacteur

We hopen dat je het leuke en leerzame tutorial vond. Al nieuwsgierig naar de volgende MINI-tutorial? Volgende week volgt les 2 van SkillsLab a la Bouwens!

Hartelijke groet,

Mieke Bouwens

 


 

Agenda

Basisopleiding Trainingsacteur

Leeuwarden & 's-Hertogenbosch
8 daagse  Start op 12 maart Leeuwarden 2024 Friesland-Giekerk Lees verder         meer informatie

Verdiepingsopleiding Trainingsacteur

Leeuwarden
8-daagse Verdiepingstraining voor trainingsacteurs.  Start op 19 september 2023  Lees verder                                              meer informatie

Inspirerende workshops

Diverse locaties
- Workshop Creatief denken met de Denkhoeden van de Bono - Workshop Probleemgesprekken tackelen in de advocaten praktijk en medische praktijk - Workshop Sleutels tot positief denken - Workshop Sumi-e Japans inktschilderen   meer informatie

Excellent Onderhandelen

Meerdere data mogelijk - op aanvraag Lees verder   meer informatie

MINI Tutorial

Iedere week posten wij voor onze lezers en site bezoekers een 'Mini-Tutorial’ over een actueel onderwerp. Met deze Learning Bites hopen we een steentje bij te dragen aan een leven lang leren.


Excellent Onderhandelen - Les 5

ONTWIKKEL JE BAZO

Welkom bij les 5 van de MINI Tutorial: De vijf basisprincipes van onderhandelen volgens het Harvard Negotiation program.

ONTWIKKEL JE BAZO

Herkenbaar?
Dat je voorstel bij de andere partij op een weerstand stuit?
of
Je het gevoel hebt dat er maar één oplossing is?
of
Je inschat dat de andere partij meer macht heeft?
of
Dat je akkoord gaat met een voorstel dat je eigenlijk zou moeten verwerpen?
of
Dat je achteraf gezien je voordelen beter had kunnen uitbuiten?

Hieronder staat hoe je een BAZO ontwikkeld om deze situaties voor te zijn en te omzeilen. Een goede BAZO geeft rust, versterkt je zelfvertrouwen en je positie aan de onderhandelingstafel!

Beste 
Alternatief 
Zonder
Overeenkomst

►Ken je BAZO
 - Bedenk verschillende manieren om je doel te bereiken

►Ontwikkel je BAZO
 - Zorg dat je BAZO beter haalbaar wordt en meer van je belangen kan realiseren

►Bedenk de BAZO van de ander(en)
 - Probeer hun BAZO minder aantrekkelijk te maken voor hen

We hopen dat je het leuk en vooral leerzaam vond. Volgende week zal een korte opsomming gemaakt worden van deze tutorial en kondigen we een leuk nieuwtje aan!

Hartelijke groet,

Mieke Bouwens

Illustratie: Mieke Bouwens

Agenda

Basisopleiding Trainingsacteur

Leeuwarden & 's-Hertogenbosch
8 daagse  Start op 12 maart Leeuwarden 2024 Friesland-Giekerk Lees verder         meer informatie

Verdiepingsopleiding Trainingsacteur

Leeuwarden
8-daagse Verdiepingstraining voor trainingsacteurs.  Start op 19 september 2023  Lees verder                                              meer informatie

Inspirerende workshops

Diverse locaties
- Workshop Creatief denken met de Denkhoeden van de Bono - Workshop Probleemgesprekken tackelen in de advocaten praktijk en medische praktijk - Workshop Sleutels tot positief denken - Workshop Sumi-e Japans inktschilderen   meer informatie

Excellent Onderhandelen

Meerdere data mogelijk - op aanvraag Lees verder   meer informatie

MINI Tutorial

Iedere week posten wij voor onze lezers en site bezoekers een 'Mini-Tutorial’ over een actueel onderwerp. Met deze Learning Bites hopen we een steentje bij te dragen aan een leven lang leren.


Excellent Onderhandelen Les 4

BEPAAL OBJECTIEVE CRITERIA

Welkom bij les 4 van de MINI Tutorial: De vijf basisprincipes van onderhandelen volgens het Harvard Negotiation program.

BEPAAL OBJECTIEVE CRITERIA

Herkenbaar?
Wanneer je in een onderhandeling vastloopt en de druk voelt om akkoord te gaan?

Zwicht dan vooral niet onder deze druk en neem onderstaande tips mee om alsnog tot een prettige overeenkomst te komen.

Zoek criteria en normen buiten de meningen van de partijen:

►“Anderen in de bedrijfstak doen…”
     Wat is gebruikelijk of normaal gesproken de gang van zaken?

►“De laatste keer dat dit voorkwam deden we…”
     Precedent

►“In het standaardcontract staat…”
     De wet

►“Als jij in mijn schoenen stond, wat zou jij dan doen”
     Wederkerigheid

►Trusted Third Party, onafhankelijk onderzoek
    

Aanpak

  1. Maak van elk geschilpunt een gezamenlijk zoeken naar objectieve criteria
  2. Redeneer en wordt ontvankelijk voor redeneringen over de meest relevante normen en de toepassing daarvan
  3. Geef nooit toe aan pressie, alleen aan principes

We hopen dat je het leuk en leerzaam vond. Al nieuwsgierig naar de volgende MINI-tutorial? Volgende week volgt les 5!

Hartelijke groet,

Mieke Bouwens

Foto Justitia: Tim Reckmann

Agenda

Basisopleiding Trainingsacteur

Leeuwarden & 's-Hertogenbosch
8 daagse  Start op 12 maart Leeuwarden 2024 Friesland-Giekerk Lees verder         meer informatie

Verdiepingsopleiding Trainingsacteur

Leeuwarden
8-daagse Verdiepingstraining voor trainingsacteurs.  Start op 19 september 2023  Lees verder                                              meer informatie

Inspirerende workshops

Diverse locaties
- Workshop Creatief denken met de Denkhoeden van de Bono - Workshop Probleemgesprekken tackelen in de advocaten praktijk en medische praktijk - Workshop Sleutels tot positief denken - Workshop Sumi-e Japans inktschilderen   meer informatie

Excellent Onderhandelen

Meerdere data mogelijk - op aanvraag Lees verder   meer informatie

MINI Tutorial

Iedere week posten wij voor onze lezers en site bezoekers een 'Mini-Tutorial’ over een actueel onderwerp. Met deze Learning Bites hopen we een steentje bij te dragen aan een leven lang leren.


Excellent Onderhandelen - Les 3

CREËER WIN-WIN OPLOSSINGEN

Welkom bij les 3 van de MINI Tutorial: De vijf basisprincipes van onderhandelen volgens het Harvard Negotiation program.

CREËER WIN-WIN OPLOSSINGEN

Herkenbaar?
Wanneer je in een onderhandeling het gevoel hebt dat er alleen een winnaar of verliezer uit de strijd komt?

Vaak wordt er onderhandeld vanuit één dimensie; de kostprijs van een auto, een huurperiode van een kantoorruimte en de hoogte van een provisie bij een verkoop. Er is vaak één partij de grote winnaar en de andere de verliezer. Maar dat kan anders!

Met onderstaande learningbites kom je sneller tot een WIN-WIN oplossing:

► Door inzicht in de belangen van de betrokken partijen, ontstaat zicht op de gemeenschappelijke belangen

► Er kunnen nieuwe oplossingen worden bedacht die de gemeenschappelijke belangen dienen

► Out of the box denken

► Belemmeringen:

          × Vooroordelen, te snel opties verwerpen
          × Denken dat er maar één oplossing is
          × Denken in termen van 0-som verdeelsituaties
          × Zeggen dat het “hun” zaak is om het probleem op te lossen

► Eerst de koek groter maken, voor je hem verdeelt

We hopen dat je het leuk en leerzaam vond. Al nieuwsgierig naar de volgende MINI-tutorial? Volgende week dinsdag volgt les 4!

Hartelijke groet,

Mieke Bouwens

Agenda

Basisopleiding Trainingsacteur

Leeuwarden & 's-Hertogenbosch
8 daagse  Start op 12 maart Leeuwarden 2024 Friesland-Giekerk Lees verder         meer informatie

Verdiepingsopleiding Trainingsacteur

Leeuwarden
8-daagse Verdiepingstraining voor trainingsacteurs.  Start op 19 september 2023  Lees verder                                              meer informatie

Inspirerende workshops

Diverse locaties
- Workshop Creatief denken met de Denkhoeden van de Bono - Workshop Probleemgesprekken tackelen in de advocaten praktijk en medische praktijk - Workshop Sleutels tot positief denken - Workshop Sumi-e Japans inktschilderen   meer informatie

Excellent Onderhandelen

Meerdere data mogelijk - op aanvraag Lees verder   meer informatie

MINI Tutorial

Iedere week posten wij voor onze lezers en site bezoekers een 'Mini-Tutorial’ over een actueel onderwerp. Met deze Learning Bites hopen we een steentje bij te dragen aan een leven lang leren.


Excellent Onderhandelen - Les 2

ONDERHANDELEN VANUIT BELANGEN

Welkom bij les 2 van de MINI Tutorial: De vijf basisprincipes van onderhandelen volgens het Harvard Negotiation program.

RICHT JE OP BELANGEN EN NIET OP POSITIES

Herkenbaar?
Dat een onderhandeling al snel een competitie wordt in plaats van een belangenafweging?
Dat iemand met meer aanzien bij voorbaat overwicht heeft?
En dat je in een discussie belandt in plaats van een belangen onderhandeling?

Dagelijks komen we tal van onderhandelingen tegen; of het nu keuzes binnen het gezin zijn of in de politiek. Opvallend hierin is dat verschillende standpunten veelal gezien worden als een geschil, waarbij het competitie element al snel de boventoon voert.

Met onderstaande learningbites geven we graag handvatten: 

Onderhandelen vanuit belangen

Stel in plaats van de vraag WAT willen we? WAAROM willen we het? Hiermee onstaat een gezamelijk uitgangspunt en begrip
Verken de belangen op inhoudelijk, procedureel en psychologisch
Creëer uitgangspunten op basis van wensen, verantwoordelijkheden, zorgen en prioriteiten
Laat een onderhandeling niet leiden door status, macht en aangemeten rechten door positie

Een goede onderhandelaar

 Creëert ruimte voor meer oplossingsvarianten
Kan compromissen voorkomen en win-win oplossingen generenen
Kan oplossingsvarianten afzetten tegen de belangen
Heeft aandacht voor belangen van de ander en leidt tot een betere relatie

We hopen dat je het leuk en leerzaam vond. Al nieuwsgierig naar de volgende MINI-tutorial? Volgende week dinsdag volgt les 3!

Hartelijke groet,

Mieke Bouwens

 

Illustraties door: Iris Barzilay

Agenda

Basisopleiding Trainingsacteur

Leeuwarden & 's-Hertogenbosch
8 daagse  Start op 12 maart Leeuwarden 2024 Friesland-Giekerk Lees verder         meer informatie

Verdiepingsopleiding Trainingsacteur

Leeuwarden
8-daagse Verdiepingstraining voor trainingsacteurs.  Start op 19 september 2023  Lees verder                                              meer informatie

Inspirerende workshops

Diverse locaties
- Workshop Creatief denken met de Denkhoeden van de Bono - Workshop Probleemgesprekken tackelen in de advocaten praktijk en medische praktijk - Workshop Sleutels tot positief denken - Workshop Sumi-e Japans inktschilderen   meer informatie

Excellent Onderhandelen

Meerdere data mogelijk - op aanvraag Lees verder   meer informatie

MINI Tutorial

Iedere week posten wij voor onze lezers en site bezoekers een 'Mini-Tutorial’ over een actueel onderwerp. Met deze Learning Bites hopen we een steentje bij te dragen aan een leven lang leren.


Excellent Onderhandelen - Les 1

SCHEID DE MENSEN VAN DE INHOUD

Welkom bij de eerste MINI Tutorial van Opleidingsbureau Mieke Bouwens. Hierbij geven we, kort en bondig, het eerste basisiprincipe van onderhandelen volgens het Harvard Negotiation program. 

SCHEID DE MENSEN VAN DE INHOUD

Herkenbaar?
Heb je ook wel eens dat je gevangen zit in een persoonlijk vooroordeel of irritatie?
Of juist dat je de tegenpartij enorm sympathiek vindt en dit je onderhandelingen in de weg zit?

Hier volgen enkele tips om dat te omzeilen:

Goede onderhandelaars verstaan de kunst om inhoudelijke problematiek te scheiden van de persoonlijke relatie.

Inhoud en relatie kunnen door elkaar lopen door: percepties, aannames, emoties en communicatie.

Percepties: Ben bewust dat je gekleurd waarneemt en maak dit niet leidend binnen de onderhandeling.

Aannames: Deze kunnen vrij denken in de weg staan, probeer deze zo goed als mogelijk te omzeilen.

Emoties: Herken ze, begrijp ze, leer van ze en reageer niet emotioneel op ze.

Communicatie: Luister om te begrijpen (niet om te reageren) en verpak je boodschap op maat voor de ontvanger

Wees zacht voor de mens, maar hard voor de zaak!

We hopen dat je het leuk en leerzaam vond. Ben je nieuwsgierig naar de volgende MINI-tutorail? Volgende week dinsdag volgt les 2 

Hartelijke groet,

Mieke Bouwens

 

Agenda

Basisopleiding Trainingsacteur

Leeuwarden & 's-Hertogenbosch
8 daagse  Start op 12 maart Leeuwarden 2024 Friesland-Giekerk Lees verder         meer informatie

Verdiepingsopleiding Trainingsacteur

Leeuwarden
8-daagse Verdiepingstraining voor trainingsacteurs.  Start op 19 september 2023  Lees verder                                              meer informatie

Inspirerende workshops

Diverse locaties
- Workshop Creatief denken met de Denkhoeden van de Bono - Workshop Probleemgesprekken tackelen in de advocaten praktijk en medische praktijk - Workshop Sleutels tot positief denken - Workshop Sumi-e Japans inktschilderen   meer informatie

Excellent Onderhandelen

Meerdere data mogelijk - op aanvraag Lees verder   meer informatie
Top